MOOSWIEF

In 1952 vormde zich een comité dat zich ten doel stelde een monument e laten maken van de typische marktvrouw. Dankzij de spontane medewerking van de marktbewoners en de marktkooplieden was het mogelijk reeds in oktober 1953 over te gaan tot de plaatsing van het monument dat in zijn geheel werd opgebouwd in een vijfhoek. Architect J. Brouwers ontwierp de fonteinkom met twee treden terwijl de beeldhouwer Charles Vos het beeld kapte. Op zaterdag 27 februari 1954 werd het geheel onthuld door stadsprins Sjaak I (Chappin) van de Tempeleers.