HET LAKENLOOD

genoemd naar het stedelijk waarmerk van laken, het loodje.