RAAMSTRAAT

De lakenwevers of gewantmakers spanden hun wollen stoffen op ramen om deze na het vollen(vervilten) en wassen, hetgeen krimp veroorzaakt, op te rekken en te drogen. Door de gestapelde bouw zijn er hooggelegen straatjes ontstaan met de naam Hoograamstraat.