CLERMONTLUNET

Winand Nicolas Clermont (1802-1879), geboren te Maastricht, was samen met zijn zwager Charles Chainaye stichter van de aardewerkfabriek Clermont en Chainaye (1850-1859), een voorganger van de Société Céramique en een pleitbezorger voor een spoorverbinding met Aken.