BISSCHOPSMOLEN

De Bisschopsmolen is een watermolen in de Jeker in het centrum van Maastricht. De molen dateert uit de zevende eeuw. De huidige naam heeft de molen in de elfde eeuw gekregen toen de eigenaar van de molen, hertog Godfried van Bouillon, een deel van zijn bezittingen, waaronder de molen, ter financiering van zijn eerste kruistocht verpachtte aan de bisschop van Luik. Daarbij was de bepaling opgenomen, dat de verpande bezittingen aan de bisschop zouden toekomen als de hertog niet van de kruistocht zou terugkeren. Toen de hertog, in 1099 in Jeruzalem aan zijn verwondingen bezweek, kwam de molen aldus in bezit van de Bisschop van Luik en werd deze vanaf die tijd Bisschopsmolen genoemd. Op de website van Zicht op Maastricht is meer informatie te vinden over de Bisschopsmolen, inclusief een leerzame video. Klik hier om naar de website te gaan.

 

Meer weten? Klik hier om naar de pagina van Mestreechtersteerke te gaan