POTERNE

In de tuin van de faculteit voor Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde vinden we nog een intacte poterne uit 1674, een oude doorgang door de stadsmuur. Deze poterne diende voor de bediening van de waterpoort de Reek.