PIERRE KEMP

Het beeld van Rob Stultiens van de dichter Pierre Kemp werd in 1985 geplaatst in het park aan de Sint Pieterskade,