HONDERTMARCK

Waarschijnlijk heeft een lid van de familie Hondertmarck aan het eind van de 13e eeuw op deze plek een klooster gesticht. Het werd bewoond door vrouwelijke religieuzen.