GRIEND

Oude plaatselijke benaming. Een griend is een stuk grond,  vaak zandig of kiezelachtig en met rijshout begroeid in of aan het water.

 

Aan de Griend lag vroeger een Heli haven

Aan de Griend lag vroeger de Eurohal

 

 

Google straatbeeld