KLOOSTER ZUSTERS URSULINEN

In 1850 vestigden de Ursulinen van Tildonk zich in Maastrich. De zusters vestigden zich aanvankelijk aan de Jodenstraat (vanaf 1863 aan de Grote Gracht) en hielden zich bezig met onderwijs aan arme kinderen. De orde ontving veel financiële steun van de familie Claereboets bij de bouw van hun klooster en scholen. Ook de kapel werd in 1890 gebouwd in opdracht van de familie Claereboets.. In 1892 werd de Ursulinenkapel ingewijd. Naast de kapel en het klooster bouwden de zusters Ursulinen in de directe omgeving een scholencomplex bestaande uit een lagere meisjesschool (Capucijnenstraat 120), een lyceum voor meisjes (Grote Gracht 76) en een kweekschool voor onderwijzeressen (Capucijnenstraat 118). Van 1867 tot 1960 was aan deze scholen een pensionaat verbonden. Deze zogenaamde "Ursulinenscholen" vormden later het Jeanne d'Arccollege, omstreeks 1980 deels opgegaan in het Porta Mosana College, deels in het Stella Maris College. In 2005 verlieten de laatste zusters Maastricht.