JUICHEND KIND

Het beeld Juichend Kind uit 1952 (Achter de Barakken) is ontworpen door Charles Eyck en Jean Huysmans.