DE ENCYCLIEK

Een encycliek is een pauselijk document van leerstellige aard, dat voor iedereen bestemd is. Het woord encycliek komt uit het Grieks en betekent letterlijk rondzendbrief. De naam vormt een eenheid met de naastgelegen pleinachtige ruimte Rerum Novarum.