HET KINDERWETJE

Het kinderwetje van minister van Houten uit 1874 is de wet die in Nederland een einde moest maken aan de kinderarbeid en is de eerste sociale wet van industrialiserend Nederland. De wet is sterk verbonden met de geschiedenis van de Sphinxfabrieken en Regout. De wet verbood kinderen tot 12 jaar in fabrieken te werken. Landarbeid werd niet verboden. Tot dat tijdstip was kinderarbeid heel gebruikelijk. De industriele revolutie en de armoede maakten dat er veel voorstanders van kinderarbeid waren. Ouders zetten vaak hun eigen kinderen aan het werk om het gezinsinkomen te verhogen, zoals dat nu nog altijd gebeurt in Derde Wereld landen. In 1900 kwam er door de invoering van de leerplicht een einde aan dit soort arbeid. Vanaf 1900 moesten kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar verplicht onderwijs gaan volgen.