MISERICORDESTRAAT

Het Miséricordeklooster werd omstreeks 1855 opgericht om meisjes in moeilijkheden op te vangen. In 1973 verhuisden de bewoonsters naar Amby en in 1979 nam het City-centrum de vernieuwde gebouwen in gebruik.