PENITENTENPOORT

Op het einde van de zeventiende eeuw werd een nieuwe communiteit door de uit Namen afkomstige orde van de Penitenten gevestigd op het terrein dat bekend stond als Busschuttenhof. Na de ontbinding van de schutterij kwam het terrein in handen van de stad, die het met hulp van de Maastrichtse burgerij overdroeg aan de kloosterorde. Bij het beleg van 1676 werd het grootste gedeelte van het klooster vernield, doch vervolgens weer opgebouwd. Na de confiscatie in 1797 kregen deze gebouwen een militaire functie.