PLACE DES BELGES

De op de hoek van de Frontensingel en de Boschstraat staande gebouwen uit het begin van de negentiende eeuw zijn een relict van de bouwstijl, die zich in Belgie sneller ontwikkelde dan in Nederland, waardoor de fabrieksbouw in dat land tot voorbeeld diende voor het bouwprogramma van Petrus Regout. In de volksmond kregen deze gebouwen een aan dat land gerelateerde bijnaam. Deze gebouwen nemen een unieke plaats in binnen de Nederlandse industrialisatie van de negentiende eeuw.