RERUM NOVARUM

Rerum Novarum (over nieuwe dingen) is een in 1891 door Paus Leo XIII geschreven encycliek, die zich bezighoudt met de schrijnende situatie van de arbeidersklasse in de negentiende eeuw. Rerum Novarum formuleert in de vorm van een aantal uitgangspunten de sociale leer van de Rooms Katholieke Kerk, zoals een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. Een van de instrumenten zou de vorming van vakbonden moeten zijn. Met deze encycliek heeft de toenmalige Paus de Kerk het moderne, industriele tijdperk binnengeleid.