WYCKER GRACHTJE

Aangezien er geen enkel aanwijzing voor is dat hier een gracht gelegen heeft, is  'grachtje' wellicht een foute vertaling van 'graotsje'. Dat is een verkleinwoord van 'groet' of 'groat' , middelnederlands 'graet',  met als betekenis trap. Mogelijk werd daarmee de trap nabij het Lambrechtsrondeel (ook genoemd : toren aan de Hoge Maaspunt) bedoeld.